Sätthärdning

​​​​​​​
Sätthärdning sker i våra kammarugnar med kontrollerad ugnsatmosfär.
Vi utför även karbonitrering där ammoniak tillförs stålet för att öka dess härdbarhet.
Ytor som inte önskas hårda kan isoleras med speciell färg.

Processen

Vid sätthärdning tillförs kol i ytan på stålet. När detaljen kyls(härdas) bildas martensit i ytan vilket ger upphov till en ökad hårdhet. Med styrning av tid, temperatur och kolhalt i ugnen kan man bestämma vilket sätthärdningsdjup man vill uppnå. Sätthärdningsdjupet definieras som det avstånd från ytan där hårdhetens brytpunkt är 550 HV.  Sätthärdningsdjup mellan 0.1 och 1.8 mm är normalt.