Nitrokarburering

​​​​​​​
Vi utför nitrokarburering både med och utan efteroxidering.

Processen

Nitrokarburering påminner om nitrering, men sker vid något högre temperatur (575 grader). Förutom kväveatomer tillförs även kol under processen. Tiden för processen är betydligt kortare än vid nitrering . För en normal nitrokarburering tar det 2 timmar och man uppnår ett nitrerdjup på omkring 0,2 mm.
Högre korrosionsbeständighet kan uppnås med en efterföljande oxidering på de nitrokarburerade detaljerna.