Glödgning och andra processer

​​​​​​​
Vi utför alla typer av glödgning så som avspänningsglödgning, mjukglödgning och normalisering, men har även möjlighet att upplösningsbehandla och åldra detaljer.

Våra ugnar

Vi har ett flertal olika ugnar där vi kan utföra glödgningar, men även åldring.
Kapaciteten i de största ugnarna är omkring 1500 kg. Vi har möjlighet att glödga i skyddsgas (kvävgas eller en mix av vätgas och kvävgas). Upplösningsbehandlingen sker vanligtvis i vakuumugn