Nitrering


Vi har en vakuumugn för lågtrycksnitrering och en gropugn för gasnitrering.
Lågtrycksnitreringsugnen har en kapacitet på c:a 500 kg. Gasnitreringsugnen används i huvudsak för längre detaljer och har en kapacitet på c:a 700 kg

Processen

Vid nitrering tillförs kväveatomer till ståldetaljernas yta, vilket gör att hårda nitrider bildas i ytan. Hårdheten i stålets yta beror på vilket legeringsinnehåll det har. Nitrering sker vid relativt låga temperaturer (Omkring 500 grader), vilket gör att formförändringarna blir mycket små.
Vid nitrering utför vi i första hand lågtrycksnitrering. Fördelen med lågtrycksnitrering är att kvävemolekylerna som ger upphov till hårdhetshöjningen i ytan även tränger in i trånga utrymmen och håligheter i de detaljer som ska nitreras. Det är dessutom ett miljövänligare alternativ eftersom gasåtgången blir betydligt mindre än vid traditionell gasnitrering.
Våra två vanligaste nitreringsprogram är 30 timmars och 60 timmars nitrering vilket för ett visst stål ger ett nitrerdjup på 0,4 mm respektive 0,6 mm.
​​​​​​​
Vi har även möjlighet att utföra vanlig gasnitrering på längre detaljer i en gropugn.