Policy

Kvalitetspolicy

Gästrike Härdverkstad AB och varje medarbetare skall sträva mot att utföra sina arbetsuppgifter med en ständig strävan mot förbättring.

Vår verksamhet skall kännetecknas av stor flexibilitet.             

Vi skall vara problemlösare för våra kunder och upprätthålla hög sakkunskap för rätt val av metod och teknik. 

Dessutom skall vi kännetecknas av högt engagemang, leveranssäkerhet och hög servicenivå för långsiktig kundtrygghet.

Vi skall uppfylla kunders och myndigheters krav.

Miljöpolicy

Gästrike Härdverkstad AB och varje medarbetare skall sträva mot att utföra sina arbetsuppgifter med en ständig strävan mot förbättring med låg miljöpåverkan.

 Detta innebär att vi ska
  • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring verksamhetens miljöfrågor
  • I möjligaste mån välja leverantörer som har ett påvisbart miljöarbete
  • Ständigt sträva efter förbättringar i miljöarbetet
  • Förebygga föroreningar genom att hushålla med resurser och verka för ett bättre miljötänkande vid utförande av våra tjänster
  • Uppfylla gällande miljölagstiftning och övriga krav.