Policy

KVALITETSPOLICY

Gästrike Härdverkstad AB och varje medarbetare skall sträva mot att genomföra värmebehandling av stål med en ständig strävan mot förbättring av kvalitetssystemet.

Vår verksamhet skall kännetecknas av stor flexibilitet.

Vi ska vara problemlösare för våra kunder och upprätthålla hög sakkunskap för rätt val av metod och teknik.

Vi ska dessutom kännetecknas av högt engagemang, leveranssäkerhet och hög servicenivå för långsiktig kundtrygghet.

Vi ska uppfylla kunders krav.

För att kunna utföra detta på bästa vis strävar vi också efter att ha en stabil ekonomi med en avkastning som kan återinvesteras i förbättrande åtgärder.

Miljöpolicy

Gästrike Härdverkstad AB och varje medarbetare skall sträva mot att utföra sina arbetsuppgifter med en ständig strävan mot förbättring med låg miljöpåverkan.

 Detta innebär att vi ska
  • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring verksamhetens miljöfrågor
  • I möjligaste mån välja leverantörer som har ett påvisbart miljöarbete
  • Ständigt sträva efter förbättringar i miljöarbetet
  • Förebygga föroreningar genom att hushålla med resurser och verka för ett bättre miljötänkande vid utförande av våra tjänster
  • Uppfylla gällande miljölagstiftning och övriga krav.