Gästrike Härdverkstad grundades 1965.

Sedan 2015 drivs företaget av Anders Hegnell.

Vår Kvalitetspolicy

Gästrike Härdverkstad skall, genom värmebehandling av stål, uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov. Det ska genomföras genom att:

-Leverera produkter och tjänster i rätt tid, på rätt sätt och till utlovad kvalitet

-Utveckla företaget genom ständiga kvalitetsförbättringar

-Beakta våra kunders och andra intressenters behov och förväntningar

Vår miljöpolicy

Vi vill genom ständiga förbättringar minska de negativa miljöeffekterna vår värmebehandling ger upphov till. Det uppnår vi genom att:

-Säkerställa att verksamheten följer gällande lagar och miljölagstiftning.

-Hålla medarbetarna  engagerade i miljöarbetet.

-Då det är möjligt välja miljömedvetna leverantörer och miljövänliga produkter.

-Minska föroreningarna och optimera energiförbrukningen.

 


Tillbaka