ISOLERING

Då en detalj sätthärdas blir detaljen hård över hela ytan. Om man önskar bibehålla en del av detaljen, mjukare, och segare, kan denna del av detaljen isoleras.


Tillbaka