HÅRDHETSMÄTNING

De vanligaste metoderna att mäta hårdhet är:

Brinell: Där en stålkula trycks in i provet med en bestämd kraft under en bestämd tid. Diametern på kulan mäts och man erhåller ett hårdhetsvärde med enheten HB.

Vickers: Mätningen görs på samma sätt som Brinell, men med en pyramidformad diamantkon i stället för kula.Enheten HV ofta följt av hur många kilo avtrycket är gjort med. tex HV10. Ger minst förstörelse på provbiten.

Rockwell C: Här görs avtrycket med en diamantspets och djupet på avtrycket mäts. Enheten är HRC. Går ej att utföra på tunna detaljer.

HV HRC HB
300 29,8 285
500 49,1 466
700 60,1 77,6
1000 69,9 85,6

Ovanstående tabell visar en jämförelse mellan de olika enheterna.

Tillbaka